27

marca 2023

Konsultacje - czas start...

Zapraszamy do udziału w konsultacjach zasad X edycji BO.  

19

stycznia 2023

Sprawozdanie z realizacji projektów VIII...

Stan realizacji projektów z VIII edycji BO.

09

stycznia 2023

Projekty ogólnomiejskie - W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Projekty rejonowe - Ta część budżetu podzielona jest na 17 Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu.

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
maj

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
maj / czerwiec

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
czerwiec / wrzesień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
wrzesień

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
30.IX - 10.X

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...